புறா எஃகு வளையம் அல்லது ஜம்போ குவளை

  • Rs. 273.00

பின்னர் கையிருப்பில் இருக்கும்

அம்சங்கள்

  • வலுவான மற்றும் உறுதியான
  • பராமரிக்க எளிதானது

விவரக்குறிப்புகள்
அகலம்: 8.5 செ.மீ.
உயரம்: 8.5 செ.மீ.
திறன்: 200 மில்லி


நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம்

Check COD Availability

Sale

Unavailable

Sold Out