அலுமினியம் அனோடைஸ் பி / சாட்டி

  • Rs. 148.00
  • சேமி Rs. -16

மட்டும் 2 இடது!

உயரம் - 9 செ.மீ, அகலம் அதிகபட்சம் - 13.5 செ.மீ, கொள்ளளவு - 500 மில்லி


நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம்

Check COD Availability

Sale

Unavailable

Sold Out