வினோத் துருப்பிடிக்காத ஸ்டீல் சாஸ்பன்

  • Rs. 710.00
  • சேமி Rs. 80

மட்டும் 2 இடது!

உயரம்- 7.5 செ.மீ, நீளம் - 32 செ.மீ, அகலம் - 14 செ.மீ, கொள்ளளவு- 1100 மில்லி


நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம்

Check COD Availability

Sale

Unavailable

Sold Out