எஃகு நீர் வடிகட்டி - எக்ஸ்பிரஸ்ஸோ

  • Rs. 1,120.00

மட்டும் 3 இடது!

உயரம் - 48 செ.மீ, தியா - 19 செ.மீ, கொள்ளளவு - 12 எல்


நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம்

Check COD Availability

Sale

Unavailable

Sold Out