துருப்பிடிக்காத ஸ்டீல் வட்டி

  • Rs. 48.00
  • சேமி Rs. 0

மட்டும் 3 இடது!

உயரம்- 4 செ.மீ, அகலம் அதிகபட்சம் - 7.5 செ.மீ, கொள்ளளவு- 100 மில்லி


நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம்

Check COD Availability

Sale

Unavailable

Sold Out