துருப்பிடிக்காத ஸ்டீல் ட்விஸ்ட் கொள்கலன் - சிஸ்ல்

  • Rs. 171.00

மட்டும் 3 இடது!

உயரம் - 11 செ.மீ, தியா - 7.5 செ.மீ, கொள்ளளவு - 250 கிராம்


நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம்

Check COD Availability

Sale

Unavailable

Sold Out