துருப்பிடிக்காத எஃகு புட்டு குடம்

  • Rs. 345.00
  • சேமி Rs. 45

மட்டும் 4 இடது!

உயரம் - 34.5 செ.மீ, அகலம் அதிகபட்சம் - 16 செ.மீ, கொள்ளளவு - 1000 மில்லி


நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம்

Check COD Availability

Sale

Unavailable

Sold Out