எஃகு அலங்கார டப்பா

  • Rs. 770.00

மட்டும் 1 இடது!

அம்சங்கள்

  • உயர்தர எஃகு மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது
  • அலங்கார, கவர்ச்சிகரமான வடிவமைப்பு
  • பொருத்தப்பட்ட மூடியுடன் கொள்கலன்
  • சுத்தம் செய்வது எளிது

விவரக்குறிப்புகள்
அகலம்: 20 செ.மீ.
உயரம்: 6.5 செ.மீ.
திறன்: 500 மில்லி


நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம்

Check COD Availability

Sale

Unavailable

Sold Out