துருப்பிடிக்காத ஸ்டீல் முரம்

  • Rs. 177.00
  • சேமி Rs. 0

மட்டும் 1 இடது!

உயரம் - 5.5 செ.மீ, நீளம் - 25.5 செ.மீ, அகலம் அதிகபட்சம் - 26 செ.மீ.


நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம்

Check COD Availability

Sale

Unavailable

Sold Out