துருப்பிடிக்காத ஸ்டீல் ஹேண்டி இரட்டை சுவர்

  • Rs. 115.00

மட்டும் 3 இடது!

உயரம்- 5.5 செ.மீ, அதிகபட்சம் அகலம் - 11.5 செ.மீ, கொள்ளளவு- 300 மில்லி


நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம்

Check COD Availability

Sale

Unavailable

Sold Out