சீ த்ரூ மூடியுடன் எஃகு கொள்கலன், 300 மில்லி

  • Rs. 240.00

பின்னர் கையிருப்பில் இருக்கும்

அம்சங்கள்

  • ஈரப்பதத்தைத் தடுக்க காற்று-இறுக்கமான பிளாஸ்டிக் இமைகள்
  • உயர்தர சுகாதாரமான பொருட்களிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது
  • சுத்தம் மற்றும் பராமரிக்க எளிதானது

விவரக்குறிப்புகள்
அகலம்: 7.3 செ.மீ.
உயரம்: 17 செ.மீ.
திறன்: 300 மில்லி


நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம்

Check COD Availability

Sale

Unavailable

Sold Out