துருப்பிடிக்காத ஸ்டீல் கேக் தட்டு

  • Rs. 220.00
  • சேமி Rs. 80

மட்டும் 2 இடது!

உயரம் - 2.5 செ.மீ, நீளம் - 36.5, அகலம் - 23 செ.மீ.


நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம்

Check COD Availability

Sale

Unavailable

Sold Out