மூடியுடன் துருப்பிடிக்காத ஸ்டீல் சேவை டிஷ் - டெக்ஷா மாடல்

  • Rs. 120.00

பின்னர் கையிருப்பில் இருக்கும்

அம்சங்கள்

  • உயர்தர துருப்பிடிக்காத ஸ்டீலில் இருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது
  • சுத்தம் மற்றும் பராமரிக்க எளிதானது
  • வலுவான மற்றும் உறுதியான

விவரக்குறிப்புகள்

அகலம்: 12 செ.மீ.

உயரம்: 7 செ.மீ.

திறன்: 200 மில்லி


நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம்

Check COD Availability

Sale

Unavailable

Sold Out