மூடியுடன் டிஷ் பரிமாறும் எஃகு

  • Rs. 255.00

பின்னர் கையிருப்பில் இருக்கும்

அம்சங்கள்

  • சுத்தம் மற்றும் பராமரிக்க எளிதானது
  • உயர்தர துருப்பிடிக்காத ஸ்டீலில் இருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது
  • வலுவான மற்றும் உறுதியான

விவரக்குறிப்புகள்
அகலம்: 13.5 செ.மீ.
உயரம்: 9.5 செ.மீ.
திறன்: 500 மில்லி


நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம்

Check COD Availability

Sale

Unavailable

Sold Out