ஜே.வி.எல் - வெளிப்படையான மூடியுடன் சேமிப்பக கொள்கலன்

  • Rs. 255.00

மட்டும் 1 இடது!

வெளிப்படையான மூடியுடன் எஃகு டிஷ், 300 மில்லி கொள்ளளவு 7cm (H) 15cm (W)

வெளிப்படையான மூடியுடன் எஃகு டிஷ், 200 மிலி கொள்ளளவு 7cm (H) 13cm (W)


நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம்

Check COD Availability

Sale

Unavailable

Sold Out