குளோபஸ் துருப்பிடிக்காத ஸ்டீல் மூடியுடன் கொள்கலன் மூலம் பார்க்கவும்

  • Rs. 240.00

மட்டும் 1 இடது!

அம்சங்கள்

  • ஆற்றல் திறன் மற்றும் தூண்டல் இணக்கமான சாண்ட்விச் தளம்
  • சுத்தம் செய்வது எளிது

விவரக்குறிப்புகள்

அகலம்: 7 செ.மீ.

உயரம்: 11 செ.மீ.

திறன்: 200 மில்லி

அகலம்: 5.6 செ.மீ.

உயரம்: 10 செ.மீ.

திறன்: 100 மில்லி


நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம்

Check COD Availability

Sale

Unavailable

Sold Out