பீங்கான் வண்ண பானை

  • Rs. 60.00

மட்டும் 1 இடது!

அம்சங்கள்

  • பீங்கான் வெண்ணெய் டிஷ் / மூடியுடன் பானை
  • சுத்தம் செய்வது எளிது

விவரக்குறிப்புகள்
அகலம்: 10.5 செ.மீ.
உயரம்: 4.5 செ.மீ.
திறன்: 100 மில்லி


நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம்

Check COD Availability

Sale

Unavailable

Sold Out