பித்தளை சிலாய் - லேடி

  • Rs. 950.00


உயரம்- 19 செ.மீ, நீளம் - 6.5 செ.மீ, அகலம் அதிகபட்சம் - 8.5 செ.மீ.


நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம்

Check COD Availability

Sale

Unavailable

Sold Out