பித்தளை சிலாய் - குதிரை

  • Rs. 1,640.00


உயரம்- 16 செ.மீ, நீளம் - 13.5 செ.மீ, அகலம் அதிகபட்சம் - 9 செ.மீ.


நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம்

Check COD Availability

Sale

Unavailable

Sold Out