பித்தளை ஐ.சி.சி போலா முடி

  • Rs. 2,250.00
  • சேமி Rs. 310


உயரம் - 8 செ.மீ, நீளம் - 44.5 செ.மீ, அகலம் - 32 செ.மீ திறன் - 5 கி.கி.


நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம்

Check COD Availability

Sale

Unavailable

Sold Out